Information

Klippspiken verkar inom Byggsektorn och då huvudsakligen med renoveringar och tillverkning av snickerier. Vi ägnar oss även åt mindre ombyggnationer och underhåll.

Företaget startades 1989 och våra kunder är mestadels företag i Stockholmstrakten men vi verkar även i Västmanland i liten skala.